หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 

 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนเมษายน 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.17 น. โดย คุณ ศศิพร ผิวพรรณ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน