หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 

 
รายงานสรุปผลการจัดซื้จัดจ้าง สขร .เดือนมีนาคม 2564  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 15.22 น. โดย คุณ ศศิพร ผิวพรรณ

ผู้เข้าชม 54 ท่าน