หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พ.ศ. 2522 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร. 056-891-027, 084-708-1971

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 15,469,969 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10