หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนพฤษภาคาม 63 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนเมษายน 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมีนาคม 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกุมภาพันธ์ 63 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมกราคม 63 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนธันวาคม 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกันยายน 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกรกฎาคม 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนสิงหาคม 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2      3