หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนพฤษภาคม 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนเมษายน 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนมีนาคม 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนธันวาคม 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนตุลาคม 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนกันยายน 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนสิงหาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนกรกฎาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2