หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกุมภาพันธ์ 63 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมกราคม 63 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนธันวาคม 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกันยายน 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกรกฎาคม 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนสิงหาคม 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมิถุนายน 62 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนพฤษภาคม 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เดือนเมษายน 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3