หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563   3 ส.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมลดใช้พลังงานภายในสำนักงาน   2 ส.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกภายในสำนักงาน   2 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมงานศิลปะสร้างสรรค์โดยขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ของ ศพด.รร.บ้านหนองไร่   2 ส.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมการประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วน้ำของ ศพด.รร.บ้านดอนจังหัน   2 ส.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากถ้วยโฟม ของ ศพด.รร.บ้านดอนจังหัน   2 ส.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน   2 ส.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรนเ้ำของ ศพด.รร.บ้านหนองไร่   2 ส.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดภายในสำนักงาน   2 ส.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมการออกสำรวจมดน้อยนอกห้องเรียนของ ศพด.รร.บ้านดอนจังหัน   2 ส.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   กิจกรรมการออกสำรวจดอกไม้นอกห้องเรียนของ สพด.รร.บ้านดอนจังหัน   2 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน   2 ส.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   การติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   2 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวหวาย   ประกาศ รับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา) - รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 - สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย - คุณสมบัติ 1   1 ส.ค. 2563 6
ข่าวกิจกรรม ทต.บางประมุง      1 ส.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม ทต.บางประมุง   สัตวแพทย์เคลื่อนที่ การทำหมันสุนัขจรจัด ณ ที่จอดรถเทศบาลตำบลบางประมุง   1 ส.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศผู้ชนะก่ารเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิืรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   31 ก.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิืรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   31 ก.ค. 2563 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับกฤชใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   31 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านศรีทอง ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พิธีเปิด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพันลานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน   31 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง (1 ถุง บรรจุ 20 กก.) เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลท่าไม้   31 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังข่อย   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562   31 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ มหัศจรรย์ของสีสันในผักผลไม้   31 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแล แก้วดี - บ้านนายประสิทธิ์ กฤษ์ดี หมู่ที่ 11 บ้านโป่งสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 1
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2,344
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 457,810 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10