หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 219 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลถนน ประปาหมู่บ้าน ขยะมูลฝอย การศึกษา   17 ม.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สายลำโพง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บริเวณแยกถนนลาดยาง อบจ.นว.เขต หมู่ที่ 5 สายหนองนก หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง    17 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สายลำโพง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านผู้ใหญ่วีรศักดิ์ ถึงคันคลองห้วยตะโกลาด หมู่ที 12 ตำบลสายลำโพง   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดทิพรส   โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้าตำบลลาดทิพรส ประจำปี 2563   17 ม.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเผาพื้นที่การเกษตร ลดปัญหาฝุ่นพิษ   17 ม.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ      17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)    17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)    17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)    17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระโดน   ประกาศผู้ชนะงานปรับภูมิทัศน์   17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกถ่ายเอกสาร TN-MX-238AT) สำนักปลัด   17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึกถ่ายเอกสาร TN-MX-238AT) สำนักปลัด   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระโดน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนโครงการถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านโคกหม้อนานายถึก (พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. นานายทองอยู่ ปานนนท์) หมู่ที่ 4 (182,500 บาท)   17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มาบแก   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   17 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระโดน   ประกาศผู้ชนะโครงการถนนลงหินคลุกฯ ม.13    17 ม.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.สระทะเล   งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตำบลสระทะเล   17 ม.ค. 2563 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครสวรรค์ตก   ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 1   17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแก้ว   ประกาศผู้ชนะวางท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยมแรงอัด หมู่ที่ 4   17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแก้ว   ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตสี่เหลี่ยมแรงอัดหมุ่ที่ 4   17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.11 พร้อมข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา   17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้รับจ้างขุดลอกลำคลองห้วยตะกวดหมู่ที่ 5 บ้านวัดใหม่สามัคคี และข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการ   17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ พร้อมข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการ   17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Xerox CP305d) สำนักปลัด   17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมตาบง   เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Xerox CP305d) สำนักปลัด    17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระโดน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนโครงการเสริมดินลงหินคลุกบดอัดแน่นถนนคันลำเหมืองสาธารณะ (สายลำเหมืองหลวงพ่อพวง) หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งไว้ 419,000.- บาท    17 ม.ค. 2563 2
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1895
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 134,097 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10