หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับกฤชใต้   การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563   31 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับกฤชใต้   การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563   31 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563   31 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563   31 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563   31 ก.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่สิงห์   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่สิงห์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓   31 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่สิงห์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ (ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กตำบลไผ่สิงห์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่สิงห์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง   31 ก.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   นางวรารัตน์ สุวรรณพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ กล่าวเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ในวัยรุ่น ณ รพสต.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วันที่ 31 ก.ค 2563    31 ก.ค. 2563 9
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านแดน   การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ 2562   31 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจะขอจัดซื้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   31 ก.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ปางสวรรค์   การจัดกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563   31 ก.ค. 2563 5
กิจการสภา อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ   ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓   30 ก.ค. 2563 49
กิจการสภา อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ   การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓   30 ก.ค. 2563 48
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยร่วม   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยร่วม ประจำปี 2563 ห้วยร่วมคัพ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563    30 ก.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยร่วม   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม   30 ก.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ก.ค. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)   30 ก.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบาน้ำสู่พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณคลองลำเจ็ดดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลาแดง   เอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด   30 ก.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) เดือนสิงหาคม 2563   30 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลาแดง   การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เริ่มจากถนนสายทางหลวงชนบท4048 ถึงวัดหัวพลวง ม.7    30 ก.ค. 2563 3
กิจการสภา อบต.ตากฟ้า   บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   30 ก.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ก.ค. 2563 1
กิจการสภา อบต.ตากฟ้า   บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   30 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางมะฝ่อ   ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 2563   30 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ก.ค. 2563 2
กิจการสภา อบต.ตากฟ้า   บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   30 ก.ค. 2563 0
กิจการสภา อบต.ตากฟ้า   บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 1   30 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง รสจืด ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ก.ค. 2563 1
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 2,344
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 457,751 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10