หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่เปิน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12   29 ต.ค. 2564 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่เปิน   จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง   28 ต.ค. 2564 82
ข่าวกิจกรรม อบต.โกรกพระ   อำเภอโกรกพระได้สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลโกรกพระ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8    18 ต.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายต่อจากเดิม ถึงสายกลุ่มบ้านหนองน้ำด้วน บ้านเกาะหงษ์ หมู่ที่ 6 )   18 ต.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใหญ่   สนง.กกต. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ฯ ผ่านทางระบบ Facebook Live   18 ต.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ย่านมัทรี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 12 ชุด   18 ต.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.075-021สายบ้านบึงหล่ม-บ้านหนองโมกข์ หมู่ที่ 2 บ้านบึงหล่ม โดยวิธีคัดเลือก   18 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   ปรับลดขั้นตอนติดต่อและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   18 ต.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.075-028 สายบ้านหนองน้ำพวย-บ้านไทรทอง หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง โดยวิธีคัดเลือก   18 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระทะเล   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นซีดีประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ    18 ต.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บึงปลาทู   การถ่ายทอดสดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์   18 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าตะโก      18 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ธารทหาร   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเลือกตั้ง อบต.   18 ต.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านมัทรี   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย   18 ต.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4   18 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่เล่ย์   คู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ   18 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง      18 ต.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ทับกฤชใต้   ประชุมประชาคม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    18 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปางสวรรค์   องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลปางสวรรค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   18 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดไทรย์   งดให้บริการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์   18 ต.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดไทรย์   รายชื่อและกำหนดการสำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ (เพิ่มเติม) รอบ 2   18 ต.ค. 2564 171
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตาคลี   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564   18 ต.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ชุมชนเขาบ่อพลับ    18 ต.ค. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,262
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 10,568,998 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10