หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โกรกพระ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โกรกพระ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กระดาษแบบลายเม็ดทราย 18 นิ้ว 50 หลา) จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดยาว   ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านนางประไพ สร้อยสีนวล เชื่อมต่อตำบลสระแก้ว   21 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดยาว   ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.ม.15 บ้านริมบึง สายซอยสุขสำราญ   21 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมระบบส่งสัญญาณ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำหอม ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวเขาลานคา ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังซ่าน      21 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว      21 ก.พ. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ปางสวรรค์   วันที่ 21 ก.พ.63 ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563    21 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังเมือง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังเมือง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังเมือง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สร้อยทอง   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองนมวัว   ประกาศ ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-03 บ้านดอนขวาง จนถึง บ้านดอนโม่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง ตำบลหนองนมวัว จำนวน 2 ช่วง    21 ก.พ. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังเมือง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินมะกอก   แบบ ปปช.1 ม.5 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินมะกอก   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ถนนลาดยาง ม.11 บ้านประดู่เฒ่า (เงินอุดหนุน)   21 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   กฎหมายน่ารู้ ตอน สุนัขสร้างความเดือดร้อน เจ้าของอาจได้รับโทษ   21 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระโดน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณประปาหนองกระทุ่มราง หมู่ที่๙ (33,700 บาท)   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายจากนานายพิชัย สุขหา ถึงนานายปรีชา ทินสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายหนองสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ ถึงเขตติดต่อตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์    21 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสาย หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 2 บ้านหนองข้าวกลิ้ง ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   21 ก.พ. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   21 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายป่าช้าเก่าวัดคลองบอน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   21 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.พ. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับกฤชใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก สำนักปลัด)   21 ก.พ. 2563 0
หลักประกันสุขภาพ อบต.ตะเคียนเลื่อน   โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธู์ใหม่ 2019   21 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านมัทรี   นักศึกาษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ติดต่อสอบถามการดำเนินงาน อบต.ย่านมัทรี   21 ก.พ. 2563 6
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 676 เรื่อง การประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 8   21 ก.พ. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1938
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 188,751 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10