หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศปรกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพุเม่น ตำบลพุนกยูง   20 ก.ย. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในตำบลพุนกยูง หมู่ที่ 1-10 ตำบลพุนกยูง   20 ก.ย. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้ง ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านคลองใหม่ ตำบลพุนกยูง ระบบที่ 12   16 ก.ย. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพุเลิศ ตำบลพุนกยูง   16 ก.ย. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.87 -013 สายทางบ้านพุเม่น หมู่ที่ 3 - บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพุนกยูง   16 ก.ย. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.87-023 สายบ้านพุเลิศ - บ้านพุเม่น ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  9 ก.ย. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 3 ปี 2565  21 ก.ค. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จำนวน 1 โครงการ  11 พ.ย. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 4,9  15 ก.พ. 2564 164
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 6 บ้านไตรคีรี  11 ก.พ. 2564 235
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการขุดลอกลำห้วยช้ำ หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ ตำบลพุนกยูง ปริมาตรดินขุดพร้อมขนย้ายดินน้อยกว่า 8,400 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง  8 ม.ค. 2564 238
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 8 บ้านโป่งสังข์   21 ธ.ค. 2563 211
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรอคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.87-003 สายทางบ้านไตรคีรี - บ้านชอนพลู หมู่ที่ 7,9 บ้านพุนกยูง,บ้านคลองใหม่ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  9 ก.ย. 2563 269
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านชอนทุเรียน  8 พ.ค. 2563 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านพุเม่น  8 พ.ค. 2563 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพุนกยูง  8 พ.ค. 2563 170
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไผ่เจริญ  22 เม.ย. 2563 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งสังข์ จากหน้าบ้านนายบรรพต วรรณา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 10 บ้านไผ่เจริญ  7 เม.ย. 2563 187
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งสังข์ จากสามแยกวัดโป่งสังข์ ถึงหน้าบ้านนายสุจิน รัตนา  7 เม.ย. 2563 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  7 เม.ย. 2563 181
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีลภายในตำบล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.87-009 สายทางบ้านชอนทุเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลพุนกยูง  18 มี.ค. 2563 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีลภายในตำบล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.87-003 สายทางบ้านไตรคีรี-บ้านชอนพลุู หม่ 1, หมู่ 7 ตำบลพุนกยูง  17 มี.ค. 2563 180
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านชอนพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 24 บ่อ ตำบลพุนกยูง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  5 มี.ค. 2563 195
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านชอนพลู หมู่ที่ ๑  4 มี.ค. 2563 191
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านชอนพลู หมู่ที่ 1 จำนวน 24 บ่อ ตำบลพุนกยูง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  18 ก.พ. 2563 217
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ จากถนน 1145 ถึง หมูที่ 3 บ้านพุเม่น งบ 285000  26 ก.ค. 2562 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านพุเลียบ จากถนน 1145 ถึงหมู่ที่ 3 บ้านพุเม่น  26 ก.ค. 2562 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านคลองใหม่ จากศาลาเอนกประสงค์ถึงคอนกรีตเดิิม  25 มิ.ย. 2562 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านคลองใหม่ จากศาลาเอนกประสงค์ถึงคอนกรีตเดิม งบ 280000  25 มิ.ย. 2562 151
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 14,224,050 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10