หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   31 มี.ค. 2566 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเสริมสร้าง และส่งเสริมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   2 มี.ค. 2566 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....   1 มี.ค. 2566 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์    14 ก.พ. 2566 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   1 ก.พ. 2566 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทจริต หรือการกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   27 ม.ค. 2566 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือ รับทราบ การทุจริตหรือการประทำที่ก่อให้เกิดความเสียหารแก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   27 ม.ค. 2566 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   20 ม.ค. 2566 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   20 ม.ค. 2566 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   20 ม.ค. 2566 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   20 ม.ค. 2566 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   20 ม.ค. 2566 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม    17 ม.ค. 2566 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุุกข์/ร้องเรียน    17 ม.ค. 2566 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง ใสสะอาด ๒๕๖๖ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)   17 ม.ค. 2566 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่   16 ม.ค. 2566 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   15 ธ.ค. 2565 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปขันสากล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕    9 ธ.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565)   18 พ.ย. 2565 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 พ.ย. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕   3 พ.ย. 2565 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   3 ต.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565   16 ก.ย. 2565 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566   1 ก.ย. 2565 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรุ้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565   25 ส.ค. 2565 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรุ้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2565   25 ส.ค. 2565 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น   10 พ.ค. 2565 213
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล   19 เม.ย. 2565 161
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   12 เม.ย. 2565 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2565 135
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 16,160,368 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10