หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   15 ธ.ค. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565)   18 พ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 พ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕   3 พ.ย. 2565 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565   16 ก.ย. 2565 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566   1 ก.ย. 2565 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรุ้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565   25 ส.ค. 2565 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรุ้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2565   25 ส.ค. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น   10 พ.ค. 2565 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล   19 เม.ย. 2565 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   12 เม.ย. 2565 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2565 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่   31 มี.ค. 2565 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   21 มี.ค. 2565 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   21 มี.ค. 2565 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   15 มี.ค. 2565 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง พ.ศ. ๒๕๖๕   14 มี.ค. 2565 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง การแสดงเจตจำนงค์สุจริตและความโปร่งใสในการบริหารของผู้บริหาร   14 มี.ค. 2565 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   11 มี.ค. 2565 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   10 มี.ค. 2565 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย็งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน   8 มี.ค. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   8 มี.ค. 2565 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(NO Gift Policy)   1 มี.ค. 2565 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   18 ก.พ. 2565 325
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคักเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   14 ก.พ. 2565 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง    24 ม.ค. 2565 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป   14 ม.ค. 2565 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์   12 ม.ค. 2565 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง   10 ม.ค. 2565 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔   9 ธ.ค. 2564 79
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 15,183,272 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10