ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล พุนกยูง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25625401,6458816221,4962,3033,3957,0135,43310,221--33,549
2561-----------762762
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   34,311
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี